Språk / Language / Sprache

SNOGEHOLM FRITID HAR LÄMNAT ÖVER TILL DESTINATION SNOGEHOLM

Uthyrningsverksamheten, fiske m.m. i Snogeholms strövområde drivs numera av Destination Snogeholm. Du hittar hittar till deras webbsida här. Du når Destination Snogeholm på 073-064 55 80 och info@destinationsnogeholm .se.

Vi på Snogeholm Fritid tackar för oss och önskar Destination Snogeholm lika roliga och spännande år som vi har haft i Snogeholms strövområde.